Bilbransjens Opplæringskontor AS

Bilbransjens Opplæringskontor AS er godkjent som opplæringskontor i fagene reparatør av lette og tunge kjøretøy, billakkeringsfaget, bilskadereparatørfaget, reservedelsfaget og hjulutrustningsfaget.

 

Bilbransjens Opplæringskontor AS tegner lærekontrakter i bilfaget, driver med rekruttering til bilfaget, driver kursvirksomhet for praksiskandidater, har kontakt med Fagopplæringskontoret i Hordaland Fylkeskommune og de videregående skolene i Hordaland Fylkeskommune.

Bilbransjens Opplæringskontor AS er tilsluttet fellessekreteriatet for opplæringskontor i bilfag i Norge, se facebook.

 

Kursvirksomhet for egne lærlinger

Bilbransjens Opplæringskontor AS driver kursvirksomhet for egne lærlinger i Kanalveien 88 i Bergen.