Hvofor og hvordan bli medlem og lærebedrift

Motordel

Hvordan bli lærebedrift

Både det private næringsliv og det offentlige må bidra til at flere unge Vestlendinger får læreplass. Sammen kan vi bidra til utdanning av fremtidens fagarbeidere og gjøre Vestland sterkere rustet for fremtiden. Det er Vestland Fylkeskommune som har ansvaret for å godkjenne Lærebedrifter, og det er flere krav som må oppfylles for å bli godkjent.

  • Gi opplæring i læreplanen for det aktuelle faget. Det er utarbeidet en sjekkliste over utstyr som skal være tilgjengelig, og arbeidsoppgaver/-prosesser som må kunne utføres i hvert enkelt fag for å kunne godkjennes som lærebedrift.
  • Ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leders kvalifikasjoner i faget må minst være enten fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må dokumenteres (kopi av fagbrev/attest som bekrefter relevant erfaring).
  • Utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen (vi på opplæringskontoret tar oss av denne oppgaven for dere om dere blir medlemmer hos oss!).

I tillegg må lærebedriften:

  • Lønne lærlingen etter de lønnssatser som til enhver tid er gjeldende.
  • Utarbeide en gyldig arbeids-/ansettelsesavtale for læretiden for den enkelte lærling.
  • Legge til rette for gjennomføring av den praktiske fag- eller kompetanseprøven i faget.

Vanligvis hjelper vi på opplæringskontoret til med godkjenningsprosessen opp mot Fylkeskommunen. En bedrift kan også velge å søke godkjenning som selvstendig lærebedrift. Det vil si at bedriften selv er ansvarlig for å følge opp læreforholdet. De fleste bedrifter velger imidlertid å bli medlem i et opplæringskontor.

Hvordan bli medlemsbedrift

Medlemskapet hos Bilbransjens Opplæringskontor inngås ved å tegne en medlemsavtale, dette gjøres vanligvis i forbindelse med inngåelse av lærekontrakt med ny lærling, men man kan og bli medlem uten å ta inn lærling.

En person som fikser en bil
Elever mekker på bilmotor

Lærebedriftens økonomi

Som lærebedrift får man Lærlingtilskudd. Størrelsen på dette tilskuddet er avhengig av om lærlingene fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring (Basis 1-tilskudd) eller ikke (Basis 2-tilskudd) – og lengden på læretiden.

Alle lærlinger skal ha lærlinglønn, oversikt over årets satser for lærlinger-lønn finner du i emnefeltet «Nyttige dokumenter». Læringelønnen er forankret i Biloverenskomsten, mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF). Lønnen er basert på at verdiskapning og opplæring skal telle 50/50 i læretiden. Det er egne prosentsatser for hvert halvår. Vi anmoder våre medlemsbedrifter om å følge Bilbransjens Opplæringskontor sine retningslinjer. Gjennomsnittlige lokale lønnstillegg er beregnet inn i satsene. Utgangspunktet er nyutlært fagarbeiders timelønn inklusive lokale tillegg.

Husk at:

  • Det er fullt mulig å ha lærlinger/lærekandidater i flere fag samtidig! Det er også mulig å ha flere lærlinger i samme fag samtidig. Mange bedrifter velger for eksempel å ha en 1. års lærling samtidig med en 2. års lærling da de kan ha glede og nytte av hverandre under læretiden sin.
  • Bilbransjens Opplæringskontor har også lærefaget Salgsfag! Trenger dere rekruttering i bedriftens nybil-/bruktbilselger/butikkmedarbeider er det derfor helt unødvendig å vende seg til andre opplæringskontor! Vi hjelper dere både å finne gode kandidater og følger opp i læretiden som med våre andre lærefag!
En person som jobber i bilmotor

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller har spørsmål?

Send oss gjerne en melding på kontaktskjemaet om du har spørsmål.