Medlemsfordeler

Elbil  motor

Medlemsfordeler som lærebedrift hos Bilbransjens Opplæringskontor AS

  • Bilbransjens Opplæringskontor jobber kontinuerlig med rekruttering til Bilfagene, både mot ungdomsskolenivå og VG1-nivå, for at bransjen skal få tilgang på gode kandidater til nye fagarbeidere.
  • Bilbransjens Opplæringskontor har tett kontakt med alle Videregående skoler i fylket, og bistår dere som medlemsbedrift med å få tak i de rette kandidatene til læreplass i deres bedrift.
  • Bilbransjens Opplæringskontor tar seg av alt papirarbeid og kontakt med Opplæringsavdelingen i Fylkeskommunen – fra tegning av lærekontrakt/opplæringskontrakt til oppmelding til fagprøve.
  • Bilbransjens Opplæringskontor gir lærlingene kurs i programfagene utover VG2, for alle våre fag. I tillegg arrangerer vi kurs i generell HMS og F-gass forordningen.
  • Ved behov kan Bilbransjens Opplæringskontor også legge til rette for kurs for praksiskandidater.
  • Lærling og lærebedrift får ved oppstart av læretiden pålogging til sin personlige logg der lærlingen skal føre logg over utført arbeid. Lærebedriften og lærlingen kan da ha oversikt over fremdriften og måloppnåelsen i forhold til læreplanen.
  • Bilbransjens Opplæringskontor er ansvarlige for å gjennomføre vurderingsmøter med lærling og bedriftens faglige leder minst én gang i halvåret, noe som er obligatorisk iht. Opplæringslova. Her benytter vi oss av vurderingsskjemaer som grunnlag for samtalen. I tillegg har vi oppfølgingsmøter ved behov. Vi kommer også innom bedriften og hilser på lærlingen og bedriften med jevne intervaller slik at lærling og bedrift kan få den hjelpen de trenger.
  • Bilbransjens Opplæringskontor er ansvarlige for å melde lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/kompetanseprøve mot slutten av læretiden, og passe på at frister og formaliteter knyttet til dette blir overholdt.

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller har spørsmål?

Send oss gjerne en melding på kontaktskjemaet om du har spørsmål.