Veien til fagbrev

Husk at dette er en veiledning og ikke en fasit!

En person som jobber med en Car-o-liner

2 år skole + 2 år i bedrift

Dette er standardmodellen med 2 år på skole og 2 år i lære. Her har du gått VG1 TIP eller VG1 Elektro og VG2 Kjøretøy eller VG2 Bilskade, Lakk og Karosseri.

Her er det viktig å ha bestått fellesfag og programfag. Stryk i programfag og fellesfag kan tas opp igjen i løpet av læretiden på www.privatistweb.no. Det er ikke mulig å avlegge fagprøve med stryk i programfag eller fag med karakteren IV (ikke vurdert). Fagprøven kan avlegges selv om det er stryk i inntil 2 fellesfag. For å få fagbrevet må fellesfagene være bestått innen 2 år etter avlagt fagprøve. Det er mulig å søke fritak fra beståttkravet i inntil 2 fellesfag. Henvisning til PPT og sakkyndig vurdering må da foreligge.

Med stryk i flere enn to fellesfag og/eller stryk i programfag, får du en opplæringskontrakt og går opp til en kompetanseprøve.

1 år skole + 3 år bedrift

Her må man ta fellesfag underveis i læretiden. Det blir gitt tilbud om programfag på VG2 i løpet av de 3 årene i lære. Undervisning arrangeres av Vestland fylkeskommune. Opplæringskontoret følger opp og bestiller. Undervisningen vil foregå 1 dag pr. uke for fellesfag første år og 1 dag pr. uke for programfag andre året.

Teorieksamen på VG3 nivå må bestås før avleggelse av fagprøven www.privatistweb.no. Opplæringskontoret følger opp og melder opp til eksamen.

Bilmotor
Elev som mekker på motor

4 år i bedrift

Her må fellesfag på VG1 og VG2 bestås i løpet av læretiden. Tilbud om undervisning på programfag VG2 blir gitt. Undervisningen vil foregå 1 dag pr. uke for fellesfag VG1 første år og 1 dag pr. uke for fellesfag VG2 programfag taes tredeje året. Teorieksamen på VG3 nivå må bestås før avleggelse av fagprøven www.privatistweb.no

Opplæringskontoret følger opp og melder opp til eksamen.

Lærekandidat-ordningen

Dette er et tilpasset løp for elever/lærlinger med behov for tilrettelegging i opplæringen. Her kan man tilpasse opplegget helt individuelt etter den aktuelle kandidatens behov og ønsker. Man velger også fritt hvilke mål i læreplanen man vil jobbe mot (alle eller bare utvalgte mål), og får en tilpasset kompetanseprøve i forhold til dette. Man har da ikke mulighet for et fagbrev etter endt læretid, men får istedet et Kompetansebevis. Man har likevel mulighet til å oppnå fagbrev, men må da fortsette i jobb som hjelpearbeider i minst 1 år for å opparbeide seg ytterligere praksis i faget.

Når man føler man er klar for fagprøve melder man seg opp til en teorieksamen i lærefaget på VG3 nivå (avlegges som privatist), som må bestås FØR en kan avlegge fagprøve.

En gutt som skrur under en bil
En mann som jobber på motoren i en bil

Fagbrev på jobb

Dette er en ordning som er laget for de kandidatene som allerede er i et arbeidsforhold og ønsker å fullføre fagbrev i denne bedriften. Ordningen er en mellomting mellom lærlingordningen og praksiskandidatordningen. Det er krav om minimum et års allsidig praksis i faget i heltidsstilling for å tegne kontrakt, og at kandidatene er i et arbeidsforhold som varer minst like lenge som kontraktstiden for å inngå kontrakt. Man må her også bestå en teorieksamen på VG3 nivå før avleggelse av fagprøven (www.privatistweb.no), men har ingen krav til fellesfagene. Fagbrev på jobb ordningen krever at du har vært ansatt i minst 80% (teller som 100%) de siste 12 mnd. Disse 12 mnd. eller mer blir godskrevet ved kontrakt. Lengden på kontrakten avhenger av hvor mye relevant praksis du har fra tidligere, men minimum lengde er 1 år, og det tas utgangspunkt i 4 år ordinær læretid i faget.

Det er frivillig for fylkeskommunene å delta i denne ordningen, Vestland Fylkeskommune har valgt å ikke være med i denne ordningen pr. nå.

Praksiskandidat

Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis innen ett lærefag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat, uten at du har hatt opplæring på skole eller læretid i bedrift. Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Det betyr at du må dokumentere praksisen (erfaringen) din. I alle våre fag må du dokumentere 8 700 timers praksis (erfaring). Dette tilsvarer 5 år eller 60 måneder i 100% stilling. Minst 50% av praksisen du ønsker å få godkjent, må du ha skaffet deg i løpet av de siste 10 årene. For at praksisen din skal bli godkjent, må den dekke de mest vesentlige delene av kompetansemålene i læreplanen i det faget du ønsker å melde deg opp til fag-/svenneprøven i. Les mer om krav til attest for dette formålet her; Krav til dokumentasjon på arbeidspraksis for praksiskandidater

I tillegg til praksis (erfaring), må du også opp til en egen, skriftlig eksamen for det aktuelle lærefaget www.privatistweb.no. Denne må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven.

Dette er en ordning som vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle, så ta gjerne kontakt med opplæringskontoret dersom dette kan høres ut som noe for deg!

En person som jobber på en bil

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller har spørsmål?

Send oss gjerne en melding på kontaktskjemaet om du har spørsmål.