Læreplanen i det nye faget; Bilpleiefaget er under utarbeidelse!

Forventes søkbart skoleåret 2021.