Bilbransjens Opplæringskontor AS Bergen

Bilbransjens Opplæringskontor AS Bergen er et privat aksjeselskap som eies av en del aktører og noen av medlemsbedriftene våre. For å bli medlem i Bilbransjens Opplæringskontor AS må bedriften være godkjent av Vestland Fylkeskommune som lærebedrift i et eller flere kjøretøyfag eller må ha forutsetninger for å kunne bli godkjent.

Opplæringskontoret ble stiftet 1990 og ble drevet av Einar Heljesen fram til 1994 da Gunnar Pedersen overtok som ansvarlig alle lærlingene. Gunnar sluttet på kontoret i 2019.

Opplæringskontoret har siden 1990 vokst fra 1 til 3 fulltidsansatte.


Vi har hvert år siden 1990 sammen med bedriftene utdannet gode fagarbeidere innen:

  • Lette kjøretøy
  • Tunge kjøretøy
  • Bilskadefaget
  • Billakkererfaget
  • Hjulutrustningsfaget
  • Reservedelsfaget
  • Salgsfaget
Et bilde av de ansatte på Bilfag bergen

Bilbransjens Opplæringskontor AS er et servicekontor for Bilbransjen i Bergen. Vi bistår våre medlemsbedrifter i opplæring og oppfølging av lærlinger. Opplæringskontoret tar seg av alt papirarbeidet og oppfølging av lærlingen under læretiden, slik at bedriftene kan konsentrere seg om det de er best til når de ansetter en ny lærling. Vi hjelper også praksiskandidater og andre med oppmelding og forberedelse til eksamen/fagprøver om det er nødvendig.

Hvem kan vi hjelpe?

Bilbransjens Opplæringskontor AS har bygget tillit i bilbransjen siden 1990 og vi har de fleste lærebedriftene i bilbransjen i Bergen og omegn. Vårt virke er i hele gamle Hordaland med hovedtyngden ligger i Bergen og nærdistriktene rundt Bergen, Askøy, Sotra, Osterøy, Os, Odda med flere.

Vår hovedvirksomhet er oppfølging og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Oppfølgingen er ute i bedrift, der vi gjennomfører samtaler med lærlingene, faglige ledere og instruktører. Samtalene skal være med å sikre at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen ute i lærebedriften og at den daglige arbeidsdagen fungerer som forventet for lærlingen og bedriften. Vi holder også teorikurs for våre lærlinger, samt praksiskandidater og eksterne lærlinger. Disse kursene er med på å kvalitetssikre at lærlingen har et godt grunnlag for å kunne bestå fagprøven når læretiden er ferdig. Med dette blir de en dyktig og verdifull medarbeider for bedriften.

Vi er tilknyttet Fellessekretariatet for opplæringskontorer i Norge. Bilbransjens Opplæringskontor AS har i samarbeid med Yrkeslabyrinten og Vestland Fylkeskommune, tett kontakt med de videregående skolene i Bergen og omegn, samt med kjøretøyelever under utdannelse.

Sammen med våre medlemsbedrifter driver vi kontinuerlig rekruttering til bilfagene. Du finner oss på ungdomskoler, messer og andre arrangementer rundt om i Bergen og omegn.